Daily Archives: January 11, 2018

Raihlah Keberkatan Doa Pada 12 Waktu Mustajab Ini

“Doa adalah ibadah.” Doa umumnya tidak bertempat dan tidak mempunyai ketetapan masa, boleh saja dilakukan di mana-mana dan pada bila-bila masa. Namun lihatlah betapa Islam sangat mementingkan ketelitian dalam setiap perkara sehingga banyak ayat Al-Quran dan hadis berbicara tentang spesifikasi doa; tentang jenis-jenis doa, waktu yang disukai Allah untuk berdoa, tempat yang disukai dan sebagainya. Bayangkan jika anda

Read More